Hospital Germans Trias i Pujol

Hospital Germans Trias i Pujol

 • Base clínica i assistencial

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol (HGTiP) es caracteritza per
oferir una atenció centrada en la persona dirigida a donar resposta a tots el problemes
de salut dels nostres usuaris.

Aquest dispositiu, que es va posar en marxa al febrer de 2018, inclou:

 • Unitat d’atenció a les urgències psiquiàtriques integrada a les urgències
  generals de l’hospital
 • Una sala d’hospitalització amb 14 llits per atendre persones adultes que
  requereixen atenció en salut mental i addiccions.
 • Un hospital de dia centrat en l’atenció a trastorns de la conducta alimentària.
 • Una unitat de Psiquiatria d’Enllaç dedicada a atendre les necessitats en salut
  mental i addiccions dels pacients hospitalitzats a les sales de les diverses
  especialitats de l’hospital.
 • Una unitat de Psiquiatria Perinatal en col·laboració amb el servei d’Obstetrícia
  dedicada a atendre les necessitats en salut mental i addiccions de les dones en
  període gestacional.
 • Una unitat de Psiquiatria Infantojuvenil en col·laboració amb el servei de
  Pediatria dedicada a l’atenció a la població menor de 18 anys.

 

L’activitat a urgències i hospitalització es desenvolupa en col·laboració amb el Centre
Assistencial Emili Mira de Santa Coloma (vinculat al Parc de Salut Mar) en el marc
d’una unitat integrada d’atenció hospitalària a la salut mental i les addiccions.

 • Algunes xifres de l’activitat a 2019:
  • Visites ateses a urgències: 5.074
  • Altes d’hospitalització: 281
  • Estada mitjana a hospitalització: 16,4
  • Pacients amb trastorn alimentari ateses a hospital de dia: 36 (estada
   mitjana 71 dies)
  • Pacients hospitalitzats atesos per Psiquiatria d’Enllaç: 827
  • Activitat de consultes externes (Psiquiatria d’Enllaç i trastorns de la
   conducta alimentària): 729 primeres visites i 3262 visites successives

 

 • Projecte nuclear del servei de Psiquiatria del HGTiP: “Projecte Portes
  Obertes” que te per objectiu la posada en marxa d’un nou model
  d’hospitalització psiquiàtrica centrada en la persona. El model clàssic
  d’hospitalització a Psiquiatria es fonamenta en un conjunt de mesures
  coercitives dirigides a un control extern de la persona amb trastorn mental. Les
  propostes innovadores que han anat apareixen en diversos centres arreu del
  mon, es basen en afavorir el control de la conducta a partir de facilitar al
  pacient l’ús de les seves pròpies eines per mantenir una conducta adaptada.
  Aquest projecte implica un procés de redisseny col·laboratiu dels processos
  assistencials a urgències i hospitalització, alhora que una important tasca de
  formació per tots els professionals implicats.

 

 • Investigació: El servei de Psiquiatria participa en 4 projectes de recerca i a
  2019 ha publicat 11 articles en revistes internacionals.

 

 • Docència: es desenvolupà activitat vinculada a la Universitat Autònoma de
  Barcelona (UAB) impartint a la facultat de medicina la docència corresponent a
  l’assignatura de Psiquiatria i a la facultat de Psicologia participant en els
  màsters de Psicologia Sanitària i de Medicina Conductual.
  En el curs de 2019 s’han fet les gestions per obtenir l’acreditació com Unitat
  Docent Multiprofessional de Salut Mental el que haurà de permetre formar 2
  especialistes per any en els programes de residència de Psiquiatria (MIR),
  Psicologia Clínica (PIR) i Infermeria de Salut Mental (IIR). S’espera obtenir
  l’acreditació a 2020 i poder incorporar els primers residents a 2021.

 

 • Participació en el Clúster de Salut Mental de Catalunya: Considerem que el
  Clúster és un àmbit de gran interès per difondre els nostres projectes i generar
  tot tipus de sinèrgies amb altres organitzacions públiques i privades.
Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »