Sintagmia, el creixement a través de la diversificació de negocis

Sintagmia, el creixement a través de la diversificació de negocis

Sintagmia és membre del Clúster Salut Mental Catalunya i d’INDESCAT i ha passat per un procés de canvi d’estratègia empresarial per ser més competitiva.

Empreses, Notícies

Maria Jose Martin | 27 marzo, 2017

Compartir:

L’origen de Sintagmia és l’empresa Llop – Gestió de l’esport. Als seus inicis oferia serveis de gestió d’equipaments esportius per a administracions públiques. Després d’un període de forta expansió, els ingressos es van estancar i es va apostar pel creixement a través d’adquisicions d’empreses i del desenvolupament de conceptes innovadors.

Sintagmia es va crear el 2014 i aglutina cinc companyies sota la mateixa marca: Gonnafit (activitats exteriors en parcs o zones urbanes), Vivències (activitats d’oci per a escoles, grups i famílies), MN (manteniment i neteja d’instal·lacions) i E3 (activitats per a gent gran). Actualment factura 12 M€ i té més de 700 treballadors.

A Sintagmia els preus al client els marcaven els contractes, de manera que l’única manera de competir en el sector era ser capaç de controlar els costos. Com que els preus no es podien fixar, perquè això era responsabilitat de l’administració pública adjudicatària –molts cops sense conèixer tots els costos del servei–, la viabilitat del concessionari depenia de la gestió d’aquests costos. De fet, els costos eren l’única variable de l’equació de marge que podien modificar, mentre que el preu a l’usuari i a l’adjudicat eren fixos.

Ser low cost en tota la cadena de valor implicava aprovisionar més barat que ningú en infraestructures, màquines, personal i formació de personal; i tenir les operacions low cost (per exemple, el manteniment).

Cas empresarial complet 

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »