Sense Soroll, Somrius

Sense Soroll, Somrius

Un 20% de la població europea veu afectada la seva qualitat de vida a causa del soroll, segons dades del la Comissió Europea. I, es calcula que a Espanya més de 9 milions de persones viuen sotmeses a nivells de…

Actualitat, Empreses

Maria Jose Martin | 27 abril, 2018

Compartir:

Un 20% de la població europea veu afectada la seva qualitat de vida a causa del soroll, segons dades del la Comissió Europea. I, es calcula que a Espanya més de 9 milions de persones viuen sotmeses a nivells de soroll superiors o iguals a 65 dB. Les estadístiques indiquen que el rendiment laboral i acadèmic és més baix als entorns sorollosos. S’ha demostrat que els infants presenten més problemes d’aprenentatge dels llenguatges als entorns sorollosos, i que la recuperació de malalties físiques o psíquiques és més llarga i costosa als entorns amb soroll.

Tot i que la percepció del soroll depèn de la sensibilitat i la tolerància de cada persona, la mesura objectiva del soroll permet establir llindars que garanteixin la convivència i la salut de les persones. Així doncs, el llindar auditiu mig d’una persona comença als 0 dB (decibels), i a partir dels 130 dB apareix el llindar del dolor. Un adult podria suportar momentàniament fins aquest llindar, però en el cas dels infants més de 120 dB causen un dany irreversible.

Segons la Organització Mundial de la Salut, els nens i nenes són un dels grups més vulnerables als efectes nocius del soroll en la salut. El soroll pot ser causa de desconcentració, mal de cap, tensió muscular, insomni i estrès i disminuir el rendiment cognitiu. A més pot causar problemes auditius, hipertensió, increment del risc cardiovascular, excitabilitat del aparell digestiu i úlceres i fins i tot pèrdua de visió a l’edat adulta. La prevenció, com en tots aquells factors ambientals que poden afectar la salut de les persones és el millor instrument per evitar mals majors.

Conscients d’aquesta situació de soroll acústic a les escoles, TENO presenta el projecte Sense Soroll, Somrius una iniciativa que té per objectiu la presa de la consciència del valor del silenci i l’adquisició d’hàbits acústics respectuosos durant l’estona del menjador, principalment, en el moment dels àpats. La missió de Sense Soroll, Somrius és reduir el volum sonor del menjador de l’escola durant l’estona de l’àpat de manera conscient, interioritzant els beneficis d’alimentar-se en un entorn sense soroll. Es tracta del primer projecte que aposta per un plantejament integral, que s’implementa de manera global i de llarga durada.

Contaminació acústica a les escoles

El soroll i la contaminació acústica als centres escolars és una realitat cada vegada més documentada i que reclama més atenció per part dels educadors i famílies. Un dels espais on aquest aspecte es fa més greu és el menjador. Efectivament, el moment del dinar a les escoles suposa un trencament dels horaris i les normes establertes a l’aula i afavoreix l’esbarjo i la interrelació social dels infants. A banda del pati, és l’estona de lleure dels alumnes i, sovint, implica un increment notable del to de veu que fàcilment desemboca en cridòria i soroll.

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, al menjador d’una escola es detecta un soroll mig d’entre 80-85 dB, mentre que el màxim de soroll permès en els centres docents és de 40 dB. Aquesta situació pot esdevenir un greu problema per a la salut dels nens i nenes de Catalunya. Si més no, pot afectar amb facilitat a la seva qualitat de vida.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »