Projectes

Projectes

Care & Autonomy Living Lab

Care & Autonomy Living Lab

Projecte Wellbeing

Projecte Wellbeing

Amb el suport dACCIO

El sector de la biomassa

El sector de la biomassa com a vector d’inserció laboral

Amb el suport dACCIO

Projecte INMENS

Projecte INMENS

Amb el suport dACCIO

Divulgació, formació i atenció online a joves, familiars i professionals per fer front als trastorns de la conducta

Cluster catalonia
Acció
Xarxa TECSAM
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »