HumanITcare participa en el primer gran projecte europeu sobre còlon irritable i la seva relació amb patologies mentals

HumanITcare participa en el primer gran projecte europeu sobre còlon irritable i la seva relació amb patologies mentals

L’objectiu de DISCOvERIE és entendre millor la relació entre la síndrome de l’intestí irritable (SII) i els trastorns mentals com l’ansietat o la depressió.

Projectes, Recerca

Javier Sánchez Pedrera | 12 febrero, 2020

Compartir:

La start-up catalana HumanITcare participa DISCOvERIE, en el primer gran projecte europeu sobre còlon irritable i la seva relació amb patologies mentals, com la depressió, o somàtiques, com la fibromiàlgia, liderat per l’Hospital Vall d’Hebron.

L’objectiu de DISCOvERIE és entendre millor la relació entre la síndrome de l’intestí irritable (SII) i els trastorns mentals com l’ansietat o la depressió, així com amb altres malalties com la fibromiàlgia o la síndrome de fatiga crònica i els seus factors de risc. I és que els trastorns associats o comorbiditats, influeixen en la gravetat clínica, afecten la qualitat de vida i augmenten el consum de recursos sanitaris, socials i econòmics.

DISCOvERIE identificarà biomarcadors i biomarcadors digitals per a un diagnòstic, pronòstic i seguiment més propers i previs de la condició dels pacients, aspecte pel qual HumanITcare és cada vegada més rellevant al sector.

La start-up ha aconseguit fer-se un nom gràcies al seu mètode de captació i tractament de biomarcadors a través de wearables que faciliten la feina als professionals sanitaris. Núria Pastor, CEO de HumanITcare, afirma que va ser a causa de formar part del Clúster que va aconseguir tancar un acord amb l’entitat. «Gràcies a les diferents jornades d’innovació digital del mateix clúster, l’empresa ha pogut tancar acords amb el departament de psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron, coordinats amb diferents països com Holanda, Itàlia, Hongria, entre altres» explica.

DISCOvERIE està coordinat pel Dr. Javier Santos, facultatiu de la Unitat de Gastroenterologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, investigador principal del grup de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i membre del CIBEREHD; i pel Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron,  investigador principal del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR i cap de grup al CIBERSAM i comptarà amb la col·laboració de metges especialistes en el maneig de pacients amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica de Vall d’Hebron.

«El SII és un trastorn gastrointestinal crònic que es caracteritza per dolor abdominal recurrent, diarrea o restrenyiment, excés de gasos i intoleràncies alimentàries i que s’observa principalment en dones joves i de mitjana edat», explica el Dr. Javier Santos. A Europa, s’estima que fins a 85 milions de persones el pateixen de les quals entre el 25 i el 44% també es veuen afligides per trastorns mentals, com el trastorn d’ansietat generalitzada i la depressió, que són els més comuns; i entre el 14 i el 32% per comorbiditats somàtiques com la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.

Malgrat la seva alta prevalença i de l’impacte socioeconòmic, estimat en uns 43.000 milions d’euros a Europa, només per al SII, fins ara no s’havia impulsat des de les institucions europees un gran projecte de recerca global com l’actual.

DISCOvERIE és un projecte pioner a Europa

En resposta a aquesta situació s’ha creat el projecte DISCOvERIE. És un projecte públic, pioner a Europa, emmarcat en el Programa d’investigació europeu Horitzó 2020, amb un enfocament integrador, innovador i disruptiu. Ha rebut un finançament de 6 milions d’euros en virtut de l’acord de subvenció (Nº 848.228) i tindrà una durada de 5 anys (2020-2024).

Per profunditzar en la compressió del SII, les seves comorbiditats i els seus factors de risc, principal objectiu de DISCOvERIE, els investigadors realitzaran una caracterització clínica, psicosocial i biològica de centenars de pacients amb SII afectats per trastorns mentals i comorbiditats somàtiques amb un enfocament particular en les diferències relacionades amb l’edat, el gènere, i l’estil de vida. A més, un grup important de pacients seran seguits per un període de fins a 3 anys per identificar els factors i mecanismes que puguin influir de manera determinant en l’aparició de trastorns mentals i somàtics.

«El projecte ha de determinar els mecanismes subjacents de les funcions de sistema intestinal i del sistema nerviós central i la seva interacció amb l’eix perifèric microbiota-intestí-cervell», explica el Dr. Ramos-Quiroga. Un altre dels seus objectius és identificar biomarcadors específics per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquests pacients, mitjançant una anàlisi integrador de les dades obtingudes.

Aquest coneixement es traslladarà a la pràctica clínica i facilitarà el desenvolupament d’enfocaments de medicina basats en l’evidència que condueixin a enfocaments més personalitzats dels tractaments mèdics. Per exemple, es crearan pautes clíniques per millorar la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic, el desenvolupament de les teràpies i el maneig de les co i multimorbilitats. Un altre dels reptes és crear una Xarxa Europea de Referència per al SII comòrbid (COIBSnet) que integri a proveïdors d’atenció mèdica a tot Europa.

En conclusió, els resultats de DISCOvERIE afectaran directament la qualitat de vida dels pacients i familiars.

Compartir:

CONTACTA
Clúster Salut Mental de Catalunya
Pg. del President Josep Tarradellas, 25
08030 Sant Boi de Llobregat
 93 630 26 53
 secretariat@clustersalutmental.com

Vols estar al dia del sector de la Salut Mental i les Neurociències?

SEGUEIX-NOS

@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »