L’origen

El naixement del Clúster de Salut Mental de Catalunya està estretament lligat al municipi de Sant Boi de Llobregat

Cros3

Cros solidari

Les malalties mentals són freqüents i comunes a tots els països, generen un gran patiment i interfereixen de manera molt significativa en la vida de les persones que les pateixen i de les que les envolten. Concretament a Europa representen la causa més freqüent de morbilitat i s’estima que, si més no, a una de cada quatre famílies hi ha al menys una persona amb trastorns mentals. El seu impacte a la qualitat de vida és superior a moltes malalties cròniques. De fet el 20% de la despesa sanitària a Europa es dedica a aquests processos.

El ventall de patologies compreses sota l’epígraf de malaltia mental és ampli.El 9% de la població espanyola pateix en l’actualitat un trastorn mental, excloent-hi d’aquesta xifra els ocasionats per l’ús indegut de substàncies, i un 15% el patirà en el decurs de la vida.

 

Recursos comunitaris

comissio

Reunió de la comissió tècnica del protocol

Les malalties mentals sovint segueixen un curs crònic i suposen una enorme càrrega per a les famílies, el sistema sanitari i el conjunt de la societat. Per això la resposta a donar ha d’incorporar valors socials i culturals que ens aboquin a un nou pacte social en relació a la salut mental.

La “Mental Health Act” de 1946, origen del moviment de salut mental comunitària, posa l’èmfasi en els programes preventius, en la capacitat dels recursos comunitaris per a no haver de desplaçar a la persona malalta del seu entorn social i en la necessitat de continuar oferint al pacient greu els serveis assistencials que precisa.

D’altra banda, la “Declaració de Hèlsinki en Salut Mental” suposa una estratègia d’abordatge integral de la salut mental basat en la promoció de la salut, la prevenció dels trastorns psiquiàtrics, el diagnòstic i tractament dels pacients, la coordinació institucional i la inserció social i laboral dels malalts. Aquesta estratègia, adoptada al conjunt de l’Estat des de les màximes autoritats en matèria de salut, incorpora entre els objectius potenciar la investigació en salut mental i aplicar eines que avaluïn el progrés del coneixement en aquest terreny.

Des de l’any 2008 l’Ajuntament de Sant Boi està liderant un projecte de Salut Mental comunitària amb la implicació dels diferents agents comunitaris.

 

L’eix estratègic

logo

Sant Boi ciutat de la salut mental

L’eix estratègic de salut mental Sant Boi de Llobregat se sustenta en quatre conceptes recollits a l’anterior paràgraf: salut mental comunitària, estratègia integral, col·laboració institucional i potenciació de la investigació. Per raons d’història, trajectòria i oportunitat, l’àmbit de la salut, i més concretament la salut mental comunitària, s’ha constituït com a l’eix estratègic fonamental de la ciutat pels propers anys i un element primordial per a desenvolupar-lo rau en l’existència al municipi d’institucions amb una solvència reconeguda i en equipaments potents i moderns gestionats per aquestes, les quals no es limiten a donar una assistència de qualitat sinó que alhora aporten el valor afegit que proporciona treballar en els camps de la docència, la recerca i la innovació.

 

La història

Complex_BM

Complex Benito Menni

Sant Boi ha mantingut, durant més d’un segle i mig, una relació privilegiada amb la salut mental. El Manicomi de Sant Boi va ser fundat pel Dr. Antoni Pujadas i Mayans al 1854. El centre que va fundar en un abandonat convent de servites de la llavors petita vila rural de Sant Boi va ser objecte de grans elogis en l’època, per la seva modernitat en la concepció assistencial i en els espais físics.

A finals del segle XIX, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, des d’Itàlia, i amb el lideratge del Pare Benet Menni, tractava de refondre la seva presència a Espanya. El 20 d’agost de 1895 culmina l’oferiment que els propietaris havien fet al Pare Menni, germà de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i fundador l’any 1881 de la congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, amb la venda definitiva del centre a l’Orde Hospitalari.

Durant la seva història, els centres han passat per moments de gran complexitat, tot lluitant per mantenir la dignitat de l’atenció, sempre dintre de les enormes limitacions que ha patit l’assistència psiquiàtrica. Ja en el segle XX s’inicia una tímida reforma que anirà prenent amb la integració en el sistema sanitari. El punt culminant va ser la inauguració de l’Hospital General al Parc Sanitari Sant Joan de Déu i l’enderroc dels murs dels centres de salut mental.

 

Hospital General

Parc Sanitari Sant Joan De Déu

 

Del “poble dels bojos” a la ciutat de la salut mental

L’imaginari simbòlic de Sant Boi de Llobregat ha estat històricament vinculat a una ciutat d’acollida de persones d’altres territoris i cultures, així com institucions com els dos hospitals psiquiàtrics amb el que això ha significat per a la definició i configuració de la pròpia identitat local. En aquest sentit, el fet de ser una ciutat d’acollida suposa un valor afegit a la millora del propi concepte col·lectiu de ciutat. No en va ostentar amb orgull el títol honorífic de Vila Hospitalària.

 

SB Boig per tu

SB_negatiu

Sant Boi boig per tu

Precisament, l’orgull de tenir una relació històrica amb la salut mental ha fet que neixi un nou eslògan per la marca de ciutat SB boig per tu. ‘SB’ és un símbol col·lectiu, un vincle d’unió entre tota la ciutadania, una crida conjunta. ‘SB boig’ per expressar la satisfacció de ser una ciutat que vibra, plena d’energia, vitalitat, alegria i optimisme. Boig per totes les activitats que ens ajuden a créixer per les persones i a convertir-nos en un poble ric i lliure: l’educació, la cultura, l’esport, la solidaritat, el patrimoni històric o l’entorn natural. ‘SB boig per tu’ ens mostra que darrera de cada actuació es troba allò que és més important per a la ciutat: totes les persones que hi conviuen.