Nota legal

1. Drets d’Informació

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Cluster Salut Mental Catalunya, en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat propietat del Clúster Salut Mental Catalunya.

2. Finalitats

D’acord amb el que es disposa en la referida normativa, Cluster Salut Mental Catalunya manifesta que les dades que l’usuari facilita en qualsevol dels formularis que ofereix la web són recollits amb la finalitat d’oferir els serveis derivats de la seva activitat, gestionar alguna sol·licitud, de la realització d’estudis estadístics, així com l’enviament de comunicacions o informacions que pugui ser de l’interès de l’usuari per qualsevol mitjà electrònic o físic.

3. Consentiment de l’Usuari

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Cluster Salut Mental Catalunya.
Cluster Salut Mental Catalunya informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres entitats, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Cluster Salut Mental Catalunya els canvis que es produeixin en els mateixos.
Part de les dades sol·licitades a través de Cluster Salut Mental Catalunya són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, Cluster Salut Mental Catalunya no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. Cluster Salut Mental Catalunya, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.
Així mateix en cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.
En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l’usuari en acceptar el present avís legal, dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.
Cluster Salut Mental Catalunya podrà realitzar fotografies així com enregistraments en els actes que organitza. Mitjançant l’acceptació del present avís legal en la inscripció a aquests actes, l’assistent haurà d’autoritzar de manera prèvia i expressa, el seu consentiment a Cluster Salut Mental Catalunya per a la retransmissió en directe, enregistrament i difusió d’imatges en obert de l’usuari mentre participa en un acte organitzat per Cluster Salut Mental Catalunya, d’acord amb el dret a la pròpia imatge, recollit en l’article 18 de la Constitució, i el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge regulat per la l’1/1982, de 5 de maig.
Així mateix, l’usuari podrà manifestar la seva negativa a ser gravat i fotografiat a qualsevol moment, mitjançant notificació a Cluster Salut Mental Catalunya en la forma prevista en el següent avís legal.

 4. Seguretat

Cluster Salut Mental Catalunya es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la normativa d’aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitades, tant per part de Cluster Salut Mental Catalunya com dels empleats de la companyia que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

Cluster Salut Mental Catalunya garanteix, així mateix, que compleix amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l’usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d’aquesta i el seu emmagatzematge.

5. Drets Usuaris

L’Usuari podrà exercir els seus drets els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició al tractament de les seves dades personals, d’acord amb els termes i condicions prevists en la LOPD, dirigint-se al correu electrònic comunicacio2@clustersalutmental.com o a l’adreça:  Palau de Marianao, Passeig President Josep Tarradellas 25, Sant Boi del Llobregat 08028 Barcelona.
De la mateixa manera, l’usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció de comunicacions a qualsevol moment o baixa de qualsevol dels serveis subscrits, mitjançant notificació a Cluster Salut Mental Catalunya en la forma prevista anteriorment.

6. Propietat Intel·lectual

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen Cluster Salut Mental Catalunya i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Cluster Salut Mental Catalunya.

7. Responsabilitat dels continguts

Cluster Salut Mental Catalunya no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se des de la web. Cluster Salut Mental Catalunya tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquesta web.
Cluster Salut Mental Catalunya es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts
Cluster Salut Mental Catalunya no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers.

8. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola

Cluster catalonia
Acció
Xarxa TECSAM
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »