L’ecosistema de les empreses socials a Catalunya


34439608 - businessman holding social media concept.

En aquesta sessió, que tindrà lloc el 31 de gener a ACCIÓ, es presentaran els resultats de l’estudi “L’ecosistema de les empreses socials a Catalunya”, focalitzat especialment en les barreres, les necessitats i els reptes de l’empresa social catalana.

L’estudi ha estat elaborat en el marc del projecte europeu RaiSE, així com les actuacions que lidera ACCIÓ en l’àmbit de l’economia social.

Presentar els resultats de l’estudi i conèixer les actuacions que lidera ACCIÓ en l’àmbit de l’economia social: projecte europeu RaiSE i servei Aracoop Internacional.

Un representant de l’administració pública catalana relacionada amb les polítiques de suport a l’economia social, una agència de suport a l’empresa, un representant d’organitzacions del tercer sector social i de l’economia social i cooperativa o una empresa social.

11.30 h
Benvinguda
Clàudia Danesi, coordinadora-gerent d’Oficines Tècniques i Contractació Pública Internacional
11.35 h
Presentació del projecte Interreg Europe RaiSE
Paula Santarén, gestora del Projecte RaiSE (ACCIÓ)
11.45 h
Presentació de l’estudi “L’ecosistema de les empreses socials a Catalunya”
Marta Marsé, cap de Detecció i Anàlisi d’Oportunitats en Clústers i Innovació d’ACCIÓ

Jaume Oller, consultor soci de Tandem Social

12.30 h
Torn obert de preguntes
12.40 h
La visió d’una empresa social catalana

Juli Silvestre, director del grup cooperatiu Entrem-hi

12.50 h
Presentació del servei Aracoop Internacional

Alicia Blasco, responsable de Cooperació Internacional d’ACCIÓ

13.00 h
Cloenda
Dimecres, 31 de gener del 2018, de 11:30 h a 13:00 h. Inscripcions fins al 30 de gener. Gratuït