La UE finançarà la ‘spin-off’ de la UPC Sense4Care

La UE finançarà la ‘spin-off’ de la UPC Sense4Care

Es tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea que, a través de l’SME Instrument del programa Horizon2020, vol donar ajuts econòmics a les petites empreses més innovadores i que tenen un alt potencial de creixement.

Empreses, Notícies

Maria Jose Martin | 9 enero, 2017

Compartir:

La ‘spin-off’ Sense4Care (S4C), sorgida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i tres empreses catalanes més han estat seleccionades per rebre finançament de la Unió Europea per desenvolupar els seus projectes. Les empreses rebran entre 0,5 i 2,5 milions d’euros per a accions d’innovació, demostracions, assajos, proves pilot i comercialització dels seus productes.

Sense4Care (S4C) és una spin-off de la UPC impulsada pels investigadors Joan Cabestany i Andreu Català, del Centre d’Estudis Tecnològics per l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD), i dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques. Per tal de fer-ho, ha dissenyat una tecnologia pròpia, anomenada PARK-IT. Es tracta d’un petit dispositiu que s’ha de portar a la cintura i que permet controlar l’activitat dels pacients en condicions ambulatòries, ja que pot monitoritzar de manera contínua els símptomes motors del Parkinson en un entorn real.

Amb el finançament de la Fase 1 del programa S4C va poder fer un estudi de viabilitat, amb el qual s’ha pogut demostrar l’eficàcia del producte, ja que segons els resultats reduiria en un 30% els costos relacionats amb la malaltia i milloraria l’eficàcia de la medicació i de la qualitat de vida dels pacients. D’altra banda, amb aquesta anàlisi també s’ha constatat que la tecnologia emprada té un pla empresarial realista i rendible.

Ara, l’objectiu de S4C, després de ser seleccionada per a la Fase 2 del projecte, és portar a terme les activitats necessàries per comercialitzar el PARK-IT després de 2 anys redissenyant-ne el sensor. Tot plegat permetrà introduir-lo en un mercat de 18.000 milions d’euros i amb 6,3 milions de pacients d’arreu del món.

En total 58 petites i mitjanes empreses de 16 països han estat seleccionades per la nova convocatòria del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea. Es tracta de la segona fase de l’SME Instrument, en la qual s’invertiran 80 milions d’euros per a 51 projectes europeus, 4,69 milions dels quals aniran destinats a quatre projectes de Catalunya. A més de la spin-off de la UPC, les altres pimes catalanes que rebran l’ajuda són BusUp, ZeClinics i UsMIMA.

En aquesta convocatòria, les pimes espanyoles han estat les més exitoses del conjunt de països de la UE, amb 13 companyies seleccionades, de les quals un 30% estan basades a Catalunya. A les empreses d’Espanya les segueixen set pimes italianes i cinc d’Alemanya i Finlàndia.

Sobre el programa Horizon 2020
Amb un pressupost de 77.000 milions d’euros per set anys, Horizon2020 és el principal programa d’innovació i recerca de la Unió Europea que preveu un finançament rècord per a petites i mitjanes empreses.

És un projecte compost per tres fases: una primera, on les empreses seleccionades reben un total de 50.000 euros per fer estudis de viabilitat; una segona, on les empreses reben entre 0,5 i 2,5 milions d’euros per desenvolupar els seus projectes i fer un pas al mercat; i una tercera i última, on les empreses reben suport per comercialitzar els seus productes.

La Comissió Europea va rebre més de 1.300 propostes de projectes fins al 13 d’octubre de 2016, quan va tancar-se l’última convocatòria de la Fase 2 d’aquest any. Des del llançament del programa l’1 de gener de 2014, 587 pimes han obtingut finançament de la UE en el marc d’aquest programa.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »