La guia de prevenció del consum de drogues en l’àmbit esportiu ja està disponible


guia-consum-drogues-cluster-salut-mental

Aquesta guia és una eina de suport per als professionals (tècnics esportius, monitors de lleure, mestres, educadors…) que, a través de l’esport, poden fomentar en els joves factors de protecció cap al consum de drogues des dels seus àmbits d’actuació (clubs esportius, entitats de lleure, centres educatius, etc.).

La “Guia 3, 2, 1 Recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de l’àmbit esportiu” ofereix orientacions sobre com es pot fomentar la prevenció del consum de drogues i promoure hàbits saludables entre els més joves des de l’activitat física i esportiva.

Elaborada per la Subdirecció General de Drogodependències ha comptat amb la col·laboració de la  Fundació Esportsalus i el suport del Consell Català de l’Esport.  Han participat també, l’alumnat i professorat del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat Ramon Llull, de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) de la Universitat de Barcelona, del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) d’Animació d’activitats Físicoesportives de l’Institut CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Sant Cugat del Vallès i de la Facultat de Psicologia, Ciència de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull.

Accés a la Guia 3, 2, 1… Prevenció!

Més informació sobre Programes i material en l’àmbit del lleure.