La detecció precoç de trastorns mentals en infants i adolescents, una peça clau en la millora de la salut mental

La detecció precoç de trastorns mentals en infants i adolescents, una peça clau en la millora de la salut mental

La manca de formació, el dèficit de recursos i uns equips educatius i de salut poc connectats, principals problemes per a una detecció precoç d’un trastorn mental.

Actualitat, Notícies

Maria Jose Martin | 15 junio, 2018

Compartir:

Segons l’OMS, la meitat dels trastorns mentals apareixen per primera vegada abans dels 14 anys, un 75% dels quals comencen abans dels 18 anys. A més, entre el 50 i el 60% d’adults amb un trastorn mental havia rebut un diagnòstic de salut mental abans dels 15 anys. Aquestes dades fan evident la importancia de la intervenció precoç i personalitzada en l’infant i la família per asegurar una millora en el pronòstic de la major part dels trastorns mentals.

El Clúster Salut Mental Catalunya treballa per aconseguir que l’activitat assistencial pugui incloure mecanismes per a millorar la detecció precoç de malalties mentals, però “els estudis sobre prevalença de trastorns mentals infantils i juvenils són encara escassos i molts cops s’extrapolen les dades de les investigacions sobre adults”, assenyala el Dr. Ramon Martí Montraveta, director mèdic d’una de les institucions sòcies del Clúster, Amalgama7. “Els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament d’Ensenyament, altres professionals de la salut mental, la comunitat educativa, els docents, els alumnes i les seves famílies són agents molt importants per identificar i avaluar necessitats educatives especials de l’alumnat o per detectar precoçment simptomatologia de problemes de salut mental en els infants o adolescents”, afirma Teresa Ribalta, directora general de la Fundació Orienta.

Els trastorns mentals estant associats a dificultats en el desenvolupament emocional i cognitiu i es relacionen amb el baix rendiment escolar, les relacions socials poc satisfactòries, l’ús de substàncies tòxiques, l’ús abusiu de noves tecnologies, les conductes autolesives i els estils de vida inestable i insatisfactòria. La manca de formació, el retard en la detecció de trastorns mentals, uns equips educatius i de salut poc connectats (i amb dificultat per donar respostes integrals), els problemes per gestionar conductes disfuncionals a l’àmbit escolar, i el dèficit de recursos d’integració social i laboral són els principals problemes amb què es troben docents i professionals de la salut mental en el tractament de possibles malalties mentals.

PROGRAMES EN MARXA

A Catalunya, l’OSAMCAT, una iniciativa de la corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí de Sabadell, i constituït per diverses institucions del món universitari, de la recerca i de l’acció social, ofereix formació i assessorament en el camp de la salut mental i col·labora en diversos projectes. Un d’ells, treballar conjuntament amb els docents per detectar precoçment simptomatologia i proposar accions preventives. Per la seva banda, el Catsalut, en el marc del seu Pla Director de Salut Mental i Addiccions, té com a primera línia estratègica del Pla 2017-2020 la promoció de la salut mental i la prevenció.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya executa el Programa Salut i Escola, una iniciativa que vol apropar els serveis de salut mental als centres docents i als adolescents, facilitar la promoció d’actituts i hàbits saludables, reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut i aconseguir una detecció precoç dels problemes de salut. Professionals experts en salut mental, principalment d’infermeria, realitzen formacions a mestres i alumnes de secundària i ofereixen assessorament dins l‘escola per facilitar l’accés als adolescents.

LES PATOLOGIES MÉS COMUNS

S’estima que la probabilitat de patir un problema de salut mental en la població infantil i adolescent oscil·la entre el 10 i 20%, i entre 4 i 6% correspondrien a trastorns mentals greus. Els estudis també assenyalen que aquest percentatge augmenta a mesura que arriben a l’adolescència. “Actualment, els trastorns que tenen com a base la conducta impulsiva han incrementat considerablement”, afirma el Dr. Ramon Martí, i afegeix que aquest increment també s’ha detectat en trastorns de comportament alimentari i trastorns d’aprenentatge.

“A l’edat infantil hi ha una prevalença dels trastorns d’ansietat, afectius i adaptatius”, explica Teresa Ribalta i afegeix que “el TDHA ha estat també un diagnòstic prevalent però sobre-diagnosticat”. Ribalta assenyala que, “tot i que s’està avançant molt en la seva detecció precoç, els diagnòstics de trastorns de l’espectre autista han augmentat molt”.

“Entre els adolescents, les taxes de depressió i ansietat han augmentat un 70% en els últims 25 anys, i el suïcidi és la segona causa de mort en el grup d’edat d’entre els 15 i els 29 anys” afirma el Dr. Ramon Martí. En aquest context, “la detecció precoç és clau”, afirma Teresa Ribalta, “ja que permet fer prevenció i gairebé sempre pot millorar el pronòstic”.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »