La Conselleria d’Empresa i Coneixement rep al Clúster Salut Mental Catalunya


20160902_fotoconselleria

L’Honorable Conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget, i la Consellera Delegada d’ACCIÓ, Sra. Núria Betriu, han rebut a una representació de la Junta Directiva del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC), encapçalada pel seu President, el Dr. Joan Orrit.

L’objectiu de la trobada, ha consistit fonamentalment en la presentació de les línies estratègiques del Clúster, en ordre a compartir Visió i prioritzar línies d’actuació conjunta entre el Departament d’Empresa i Coneixement i el CSMC.

La trobada s’ha iniciat amb la intervenció del President del CSMC, Dr. Joan Orrit, explicitant el paper del Clúster a la societat i els eixos més rellevants del seu pla estratègic; en aquest sentit, ha palesat la satisfacció de tots els associats pel fet d’ haver obtingut la certificació Bronze del Cluster Management Excellence i la inclusió en l’organisme Catalonia Clústers, i ha valorat la innovació, la col·laboració Inter Clústers i el compromís ètic i social com a eixos rellevants del Clúster.

Per part del Tresorer de l’entitat, Sr. Enric Mangas, s’ha destacat que el CSMC disposa actualment d’una base de socis considerable i de caràcter molt divers; posant també de manifest la necessitat d’atraure empreses de telefonia i big data amb l’objectiu de què formin part dels projectes de salut mental del Clúster.

Tant el Dr. Joan Vegué, com la Sra. Marta Sánchez (Clúster Manager), han presentat a la Conselleria l’àmbit de comunicació i esdeveniments de la institució i han destacat els més de 30 esdeveniments que s’han dut a terme durant l’any 2016. En aquest sentit, el President del CSMC, en nom de tots els associats, ha convidat a l’Honorable Conseller, Jordi Baiget, a presidir les II Jornades d’Immersió Estratègica, que es celebraran a l’Hospital de Sant Pau el pròxim 15 de novembre.

Altrament, el Dr. Julio Villalobos ha ressaltat la importància del Projecte Tractor i el treball entre clústers afins per a poder-lo fer una realitat. Finalment, la Dra. Elisabet Vilella, ha fet èmfasi en la necessitat d’integrar la recerca i la innovació, explicant un dels projectes més recents en el qual s’està treballant: els videojocs i la gamificació com a rehabilitació en l’àmbit de la salut mental.

L’Honorable Conseller, Sr. Jordi Baiget i la Sra Núria Betriu, han manifestat un gran interès en les línies d’actuació futura del Clúster, valorant totes les fites que fins ara s’han assolit, i han explicitat el seu suport en les diferents línies d’actuació prioritàries que s’han exposat durant la reunió, així com el seu compromís envers les persones que pateixen malaltia mental i les seves famílies.