Innovació en salut mental: Quatre vies de futur

Innovació en salut mental: Quatre vies de futur

La Innovació en salut mental suposa una de les megatendències de futur marcades per la OCDE Gràcies als avenços en matèria genètica, la medicina evolucionarà cap a la personalització dels diagnòstics i els tractaments Javier Sánchez Pedrera – 12/11/2018 Block…

Actualitat, Notícies

Comunicació | 12 noviembre, 2018

Compartir:
  • La Innovació en salut mental suposa una de les megatendències de futur marcades per la OCDE

  • Gràcies als avenços en matèria genètica, la medicina evolucionarà cap a la personalització dels diagnòstics i els tractaments
Javier Sánchez Pedrera – 12/11/2018

Block Chain, Big Data, Intel·ligència Artificial… Un mar de paraules que formen part d’una mateixa família semàntica: La innovació. No obstant, aquest conceptes s’utilitzen en alguns casos de forma indiscriminada responent més amb una intenció d’atraure clients que no pas buscant la utilitat pràctica en sí. La innovació representa un factor clau en qualsevol sector productiu actualment, però en moltes ocasions, s’opta per fer una interpretació vaga, confusa i especulativa. ¿Necessitem aplicar Intel·ligència Artificial a qualsevol gadget?

Aplicabilitat, utilitat i rendibilitat, aquests són els tres paràmetres a tenir en compte quant valorem innovar en un sector. En el cas de la salut mental, la innovació s’ha tornat un element determinant en les últimes dècades. L’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar en el 2016 un informe sobre les àrees més importants d’actuació del que denominen mega tendències i entre elles, la salut juga un paper essencial de cara al futur.

Telemedicina

Ningú discuteix la progressió imparable de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i el seu impacte en l’actualitat. Enfocant-nos en la salut mental, aquestes tecnologies s’implementen per millorar l’accés de l’usuari a la informació mèdica i facilitar la comunicació entre el professional de la salut mental i el pacient.

La telemedicina permet per exemple reduir els temps de resposta dels professionals en front un possible brot psicòtic o episodis greus de pacients amb depressió, per exemple. També permetrà facilitar els diagnòstics gràcies a la comunicació directa i costant, la qual cosa repercuteix en una actuació sobre el pacient més acurada i precisa.

Genètica, el futur de la medicina personalitzada

T’imagines rebre un tractament únic i especialitzat per a tu? Un dels paradigmes actuals de la salut es basa en la medicina personalitzada, i això és gràcies als avenços en genètica. Cada cop més, la salut s’encara cap a processos ón la genètica és la protagonista i qui decideix la estratègia a seguir segons les necessitats del pacient.

En l’horitzó es planteja la possibilitat de establir tractaments personalitzats segons la malaltia i el pacient. Basant-se en la genètica dels pacients, es podran determinar les quantitats adients de fàrmacs per a cada cas, la resposta del pacient, els percentatges d’èxit de cada tractament, etc. Aquests processos ja són una realitat, encara que la oferta és baixa en l’actualitat.

Big Data i Intel·ligència Artificial, cap a la monitorització 24/7

En el cas de la salut mental, la monitorització constant i l’anàlisi de milions de dades té molt de sentit. El Big Data permet fer previsions ajustades i avançar-se als progrés inherent dels trastorns mentals. Les possibilitats d’aplicació són immenses. Des de softwares que detecten trastorns com el TDAH fins aparells capaços de preveure possibles malalties analitzant gestos, activitats o tendències del propi pacient.

Salut Mental pròxima i humana

Sembla que la innovació sempre està relacionada amb les noves tecnologies, però de vegades innovar també significar modificar les rutines de treball. La tendència actual a nivell global es adaptar la sanitat al pacient i no a l’inrevés, creant un ambient cada vegada més acollidor i entenedor pel que pateix una malaltia.

En salut mental existeixen molts casos de persones amb discapacitats i trastorns crònics com per exemple la demència. Es tracten de casos on es busca que el pacient es trobi en una situació de confort, proporcionant-li eines per millorar la gestió de la malaltia. En referència això, països com Dinamarca, són pioners en impulsar un servei sanitari a domicili, fent que el pacient sigui a casa a un ambient agradable i segur. Altres iniciatives busquen millorar els espais i serveis hospitalaris per millorar la estància i empoderar al mateix temps al pacient.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »