“És clau que una empresa incorpori la responsabilitat social corporativa si volem una societat sostenible i justa”


neteges-coral-cluster-salut-mental-catalunya

Parlem amb Neteges Coral, membre del Clúster Salut Mental Catalunya que iniciarà en breus un projecte de responsabilitat social corporativa: contractarà per a la seva plantilla a treballadors amb alguna patologia relacionada amb la salut mental.

Per començar, què és Neteges Coral i com neix aquesta empresa?

Neteges Coral és una empresa familiar de serveis (fonamentalment de neteja). Neix fa 38 anys a Terrassa de la iniciativa del Diego Vázquez Aroca, un emprenedor que hi aporta la seva experiència professional i el seu lideratge. En pocs anys, la converteix en marca de referència al Vallès i posteriorment a tota Catalunya, prestant servei a una àmplia gamma d’entitats, tant públiques com privades i de tot tipus de sectors.

En quins sectors treballeu i quins serveis oferiu?

Neteges Coral presta serveis a una gran varietat de sectors, i compta amb clients de referència en el sector sanitari, farmacèutic, distribució alimentària, restauració, esportiu, educatiu i immobiliari entre d’altres. Els serveis que ofereix són principalment de neteja. Tot i això, durant els últims anys, Coral ha incorporat altres serveis dins el seu catàleg, sempre relacionats amb solucions d’outsourcing dins l’àmbit de facility services.

Què us diferencia d’altres empreses del vostre sector?

Volem ser la millor empresa possible pels nostres clients. Des del nostre punt de vista, complir això implica que els nostres usuaris puguin comptar tant amb els avantatges d’una empresa familiar amb experiència i especialitzada en el sector, com amb els d’una empresa moderna, oberta als canvis i adaptable. El compliment del primer aspecte garanteix un equip directiu amb un màxim nivell de compromís amb l’empresa i el client. Això evita a l’usuari els canvis d’interlocutors i ofereix un canal de comunicació directe amb la direcció de l’empresa. El compliment del segon aspecte garanteix, en cada cas, l’aplicació de les solucions més innovadores que el mercat ofereix (sistemes de neteja, productes, tecnologia…). També assegura solucions basades en l’adaptabilitat a cada circumstància en què es trobi el client.

Per què vau decidir formar part del Clúster Salut Mental Catalunya?

Ens trobàvem en plena recerca d’una missió en la qual enfocar la nostra activitat de responsabilitat social corporativa. La nostra motivació per dur a terme aquest projecte neix de la reflexió respecte del paper que l’empresa ha de tenir dins la societat més enllà de la seva activitat mercantil. A Coral, tenim clar que la forma i la direcció en què evoluciona la societat actual planteja unes necessitats actuals i futures que probablement no podran ser totalment ateses ni cobertes pel sector públic. Tanmateix, no tothom podrà accedir als serveis privats que cobreixin determinades contingències. Pensem que el paper que jugaran les empreses dins la societat e serà més transcendent i, per tant, és clau que una empresa incorpori la responsabilitat social corporativa si volem una societat sostenible i justa. Com a empresa de serveis que som, tenim clar que aquesta missió ha de passar per la inserció laboral de persones ja que és la nostra especialitat. Neteges Coral té molta experiència treballant amb persones amb diferents tipus i graus de discapacitat, així com amb altres persones que formen part de col·lectius amb risc d’exclusió social. Faltava trobar un col·lectiu a qui dedicar la nostra responsabilitat social corporativa. Va ser en aquell moment quan vam conèixer l’existència del Clúster Salut Mental Catalunya. Hem de tenir en compte que l’Hospital Benito Menni és un dels nostres clients de referència i la seva vinculació amb el Clúster ens va donar la idea d’oferir la nostra experiència, voluntat i capacitat d’inserció laboral de determinades persones amb discapacitats mentals. Entenem aquesta inserció com a part del tractament del pacient en determinats casos. No obstant això, per poder complir aquesta missió necessitem una eina: un Centre Especial de Treball (CET). En aquest sentit Coral va mantenir una entrevista amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per tal de donar-los a conèixer aquesta missió i poder obtenir el permís per poder operar com a CET. No descartem actuar en altres col·lectius en un futur, però ara ens centrem en la salut mental.

Quan calculeu que serà la posada en marxa del projecte?

Estem acabant el projecte que presentarem al Departament de Treball a finals de setembre, principis d’octubre. Podrem començar aquest projecte quan tinguem a disposició l’eina que com ja hem comentat, és el CET (Centre Especial de Treball). L’administració disposa de sis mesos per donar-nos el permís un cop presentem la sol·licitud, tot i que confiem que no exhaurirà aquest termini. Igualment van manifestar la seva aprovació a la idea que vam exposar al departament i confiem molt en la seva ajuda per tal de poder obtenir el permís per operar com a CET en les dates comentades. Aquest projecte compta amb la col·laboració de tota l’estructura de Coral i amb la incorporació d’una psicològa especialista en salut mental i tècnica d’inserció laboral, amb gran experiència en el camp de la salut mental. Serà ella qui gestionarà, controlarà i vetllarà pel desenvolupament d’aquest projecte i es farà carrec del diàleg amb el Clúster. Evidentment, comptarem amb el personal de suport necessari per dur a terme l’activitat amb garanties.

Digueu-nos tres paraules per definir aquests treballadors

Entusiastes, humils i professionals.