Els clústers catalans impulsen més de 150 projectes col·laboratius cada any

Els clústers catalans impulsen més de 150 projectes col·laboratius cada any

Durant el 2019, els 29 clústers catalans han impulsat de mitjana 5’3 projectes col·laboratius. El 93% dels equips dels clústers han prioritzat els projectes d’innovació col·laborativa.

Actualitat

Comunicació | 8 diciembre, 2020

Compartir:

Cada any des d’ACCIÓ s’avalua de l’impacte de la política de clústers. Aquesta avaluació, en la que participen clusters managers i enguany també, els projects managers dels diferents equips, ens permet conèixer dades rellevants de l’ecosistema clúster. Com per exemple, que durant el 2019 es bat un rècord històric del número de socis amb la incorporació de 200 noves empreses. Un creixement considerable de l’ecosistema clúster, que a l’actualitat té 2.726 socis i representen el 30% del PIB català.

Increment del pes de les startups
En aquest ecosistema hi segueix participant majoritàriament PIMEs. De fet, 66,4% dels socis dels clústers són PIMEs, però enguany, destaca també, l’increment del pes de les startups que ara és del 10’5%. Una dada positiva que aporta innovació i visions diferenciades als clústers catalans.

La importància projectes col·laboratius
Una altra dada rellevant que coneixem gràcies a aquesta avaluació és que de mitjana, els clústers impulsen 5’3 projectes col·laboratius a l’any, això vol dir que impulsem més de 150 projectes col·laboratius anuals. El 92,9% dels equips dels clústers consideren prioritaris els projectes d’innovació col·laborativa i 3 de cada 4 clústers han dut a terme activitats col·laboratives internacionals.

Els serveis amb més demanda
Pel que fa a la cartera de serveis, la cerca de socis i proveïdors és el servei ofert per quasi tots els clústers i, alhora, el més utilitzat pels socis. En canvi, el desenvolupament de projectes interclúster tot i ser un dels serveis que més clústers ofereixen als seus socis, és dels utilitzats amb menys freqüència. Pel que fa als serveis menys oferts, només la meitat dels clústers ofereixen la consultoria de negoci com a servei.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »