El CSMC participa a la VI Immersió estratègica de Cluster Managers


unnamed

El passat 7 i 8 de juliol, més de 30 representants de tots els Clústers de Catalunya es van reunir en aquesta trobada organitzada per ACCIÓ, enfocada a tractar temes relacionats amb la innovació, la internacionalització i el networking en l’entorn dels clústers.

La Missió Internacional de Cluster Managers a Corea va ser un dels temes principals i va servir per recordar que la visió de futur de Catalonia Clusters és aconseguir world-class clústers, clústers de referència internacional. Treballar la massa crítica, l’enfocament cross-sectorial, les connexions internacionals i la professionalització de la gestió son les línies de treball a seguir en aquest entorn internacional. En aquest sentit, la Smart Guide for Cluster Policy, recentment publicada, es una de les eines per aconseguir que les iniciatives clúster tinguin una perspectiva internacional per tal de posicionar-se a les cadenes de valor globals.

En aquesta jornada d’immersió estratègica, Marta Marsé, Cap d’Anàlisi Estratègica de Clústers d’ACCIÓ i Sergi Colominas, d’Anàlisi Estratègica de Clústers, van protagonitzar una presentació sobre macrotendències Interclúster 2016, un intensa recerca interna elaborada amb l’objectiu de difondre el coneixement interclúster i donar peu a la generació de projectes.

Marta Sánchez, Cluster Manager del CSMC, i Manel Pretel, Cluster Manager del HT Cluster, van presentar el projecte Tractor, una iniciativa interclúster que busca reflexionar sobre els canvis que s’estan produint en els àmbits relacionats amb la Salut Mental i que afecten a la sostenibilitat del sistema de salut.