Crida a la participació en la comissió de comunicació del Clúster

Crida a la participació en la comissió de comunicació del Clúster

Des del Clúster de Salut Mental de Catalunya comencem el desenvolupament dels Plans de treball que es contemplen en les diferents àrees, després de l’aprovació del Pla Estratègic de l’associació en l’Assemblea General que va tenir lloc el 15 de Juliol al Palau de Marianao,
Més concretament, dins l´àmbit de la Comunicació, disposem del Pla Estratègic de Comunicació, que recull totes les aportacions que els socis vàren tenir a be de fer-nos arrivar o bé es van recollir en la sessió participativa que a tal efecte es va realitzar el passat 12 de Febrer d´enguany.

Actualitat, Notícies

Nuria Serra | 30 septiembre, 2015

Compartir:

La Junta Directiva del 23 de setembre ha aprovat la creació d´una Comissió operativa de Comunicació, de la qual el doctor Joan Vegué n’és el responsable. Aquesta comissió treballarà i col·laborarà de forma activa aportant coneixement, criteri, medis i mitjants per assolir els objectius establerts.

El seu treball se centrarà en:
– Planificació de calendari de dinamització anual. Es farà consensuant calendaris corporatius per evitar temàtiques redundants i canibalització d’actes entre els socis i amb el propi clúster o bé entre socis i les propostes pròpies del Clúster.
– Augmentar l’oferta de sessions del clúster per mitjà de potenciar les col·laboracions en actes propis i conjunts que es puguin oferir a la resta d’associats i als interessats en la temàtica Salut Mental.
– Potenciar la col·laboració dels diferents membres en la creació d’events conjunts que facilitin el networking.
– Fer seguiment i donar suport a la preparació d’actes, events, jornades, etc.
– Consolidar els àmbits comunicatius i les aparicions als mitjants.
– Consolidar la imatge de marca Clúster i la seva identitat.
– Establir els fluxes i els processos adients per tal que la difusió de tots els temes de comunicació del Clúster arribin de forma adequada a tots els associats.

– En general, preparar i donar suport a totes aquelles temàtiques relacionades amb l’àmbit comunicatiu intern/extern per a la seva presentació i aprovació en junta.

La periodicitat de les reunions tindrà caràcter mensual. Les properes seran: 14 d’octubre i 25 de novembre (a les 10 hores, al Palau de Marianao).

Pel seu caràcter operatiu, l’estructura d’aquesta comissió serà d’uns 10 membres. També es preveu l’assistència en sessions puntuals.

Les persones interessades en formar part d’aquesta comissió, s’han de posar en contacte amb la clúster mànager Marta Sánchez Bret abans del 5 d´octubre al correu electrònic msanchezbret@clustersalutmental.com.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »