Contacte

També podeu contactar directament amb nosaltres

Clúster de Salut Mental de Catalunya

Torre Pg. del President Josep Tarradellas 25
08030 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)


  • (+34) 609 331 570 - Marta Sánchez Bret

  • msanchezbret@clustersalutmental.com - Marta Sánchez Bret (cluster manager)
       

Ompliu el formulari

Podeu enviar a aquesta bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments (tots els camps són obligatoris)