Com ha de ser el nou professional de la salut?

Com ha de ser el nou professional de la salut?

El nou professional de la salut destaca per les habilitats comunicatives, l’empatia, la gestió de la incertesa i les emocions i, entre d’altres, també pels seus valors.

Empreses, Socis

Comunicació | 11 octubre, 2020

Compartir:

Autor. Eduard Terrades, director general d’Habemus

Actualment, ens trobem en un context històric on el sector sanitari s’ha vist catapultat al rovell de l’ou per una societat sacsejada per la crisi de la COVID- 19. En aquesta nova era que iniciem, el sistema sanitari, públic i privat, reprèn una rellevància que mai hauria d’haver perdut.

En un passat recent s’ha vist escapçat i asfixiat per unes retallades provinents dels mateixos que ara els concedeixen honors i reconeixements. Sortosament, els professionals del sector, amb un component vocacional molt fort, continuen sent la base sòlida sobre la qual edificar noves estructures sanitàries. Part d’aquests fonaments han de provenir de la capacitat de seleccionar els professionals més adequats per a cada lloc de treball.

El sector de la salut, que constitueix un pilar fonamental per a l’estat del benestar i la cohesió, és un motor d’innovació i es troba al capdavant d’una transformació que ja està en marxa. Per una banda, és una font important d’ocupació qualificada donat el dinamisme de la demanda creixent derivada de l’augment de l’esperança de vida. Per l’altra, la generació de coneixement d’un sector que marca estàndards tecnològics i serveix com a plataforma d’internacionalització per a la resta del teixit productiu, lligat a les activitats sanitàries.

És per això que la detecció d’una combinació equilibrada de competències inherents i aptituds personals dels professionals sanitaris són el punt de partida d’una correcta selecció de personal, el camí per escollir el millor talent i assegurar-ne l’excel·lència.

Quines competències ha de reunir el professional sanitari?

Dins del sector salut podem identificar una sèrie de competències genèriques en l’equip professional, sigui quina sigui la seva especialitat.

 1. El professionalisme
  Des del punt de vista més tècnic trobem, per una banda, el professionalisme, en referència a l’expertesa i coneixements especialitzats – tant tècnics com assistencials- i obtinguts mitjançant un aprenentatge científic i sòlid. I per l’altra, la formació continuada que garanteix la capacitació pel que fa als avenços científics i tècnics, especialment davant els canvis tecnològics constants i la transformació diària de la pràctica mèdica.
 2. La comunicació i l’empatia
  Des d’un vessant d’aptitud, cal destacar l’habilitat del professional de la salut per comunicar-se d’una forma òptima, sigui amb el seu equip o amb els pacients, fent ús d’un llenguatge clar i efectiu. I finalment, l’empatia. El professional sanitari que comprèn els sentiments dels pacients sap construir una relació més humanitzada i tenir una visió més àmplia sobre el seu patiment.Unes competències que ja apuntava la Carme Carrión, directora del Màster en Salut Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en el número 3 de Brain, “els professionals de la salut han de dominar la comunicació, ja que estan constantment comunicant-se, ja sigui amb els pacients, amb els familiars d’aquests o amb altres professionals”. “El que falta, doncs, és la part més humana i social de la professió, un metge no ha de ser especialista en totes les modalitats de la Medicina però sí que ha de saber comunicar-se amb els pacients, gestionar l’adaptació als canvis…, competències que es coneixen també com a soft skills.”
 3. La responsabilitat
  Quan ens centrem en les actituds i aptituds específiques dels treballadors i les treballadores sanitàries, la responsabilitat pren una gran rellevància. Les seves funcions requereixen ser persones compromeses i amb vocació. L’equip de professionals de la salut han de mostrar un alt nivell d’implicació, un baix índex d’absències/baixes, i un acurat compliment dels horaris.
 4. La forma física
  Donada la naturalesa de les seves tasques és un treball amb jornades extenses i han de fer certs esforços físics. Una de les seves aptituds és la bona forma física i capacitat de resistència.
 5. La personalitat
  Si ens aturem sobre els aspectes de personalitat, caràcter o estils d’afrontament, cercarem candidats amb personalitat resistent davant l’estrès, flexible, resilient, de pensament positiu i optimista i amb una confrontació activa dels problemes.

Com ha de ser el procés de selecció?

En els nous professionals cada cop es busquen perfils que demostrin una actitud crítica, bona capacitat per prendre decisions favorables per al pacient, ser un líder de l’equip assistencial, i estar compromès amb el pacient, amb la professió i amb l’organització per a la qual presta els seus serveis.

En aquest sentit, les facultats de Medicina del Regne Unit han consensuat una sèrie d’elements que s’han d’ensenyar i aprendre en el grau de medicina, entre els quals destaquen les habilitats comunicatives i d’entrevista clínica, les actituds (el respecte cap als altres), la gestió de la incertesa i les emocions, els valors (ètica, professionalisme i reflexió) i les relacions interprofessionals. La tendència és augmentar la capacitat de comprensió envers els pacients i desenvolupar les tasques professionals més enllà dels tractaments.

Quan s’activa el procés de selecció d’un professional es tenen en compte diferents aspectes a l’hora de preseleccionar els perfils i s’efectuen diverses entrevistes i proves – ara en línia- per tal de detectar les seves capacitats.
En l’àmbit aptitudinal, cal verificar que tinguin la formació reglada per exercir les funcions del lloc de treball, facilitant la titulació acadèmica que ho acredita. La formació acadèmica del candidat/a relacionada amb el seu futur lloc de treball és un punt de partida essencial a l’hora d’iniciar el procediment.

Mitjançant diverses proves de personalitat en línia, els consultors de selecció poden valorar els diferents paràmetres per a escollir el professional idoni. Valorar l’experiència prèvia en llocs similars i verificar les referències, conèixer el seu interès o motivació, i aprofundir en la seva personalitat – especialment valorat per a perfils o llocs de responsabilitat en l’entitat.

Les entrevistes i proves ens donaran informació sobre l’afinitat amb els valors de l’empresa, així com la disponibilitat de l’aspirant per a treballar en diversos horaris i la seva capacitat d’adaptació al nou lloc de treball i al treball en equip.

Cada cop més en els processos de selecció es realitzen anàlisis per mesurar el grau d’empatia, la facilitat en les relacions humanes i la capacitat de comunicació, així com el treball en equip.

En conclusió, l’acurada metodologia dels processos de selecció de personal, amb proves i valoracions específiques per al sector de la salut, esdevenen un pas clau a l’hora de consolidar un equip professional tan rellevant com és el cas del personal sanitari.

Fonts Consultades

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »