Notícies

Realitat virtual aplicada en la millora dels tractaments en salut mental

Un dels objectius de la Fundació TIC Salut Social és millorar la salut de les persones a partir de la transformació digital. En aquest sentit, durant 2017, TIC Salut Social ha obert una nova línia d’innovació, centrada en explorar noves tecnologies disruptives del mercat com Internet of Things, Realitat Virtual o Intel·ligència Artificial.

Salut impulsa la detecció precoç i l’atenció a joves amb trastorn psicòtic

El Departament de Salut desplegarà aquest any un programa pioner a Catalunya per identificar i tractar de forma precoç en adolescents i joves la manifestació del Trastorn Psicòtic Incipient (TPI), que es pot manifestar per primera vegada en l’edat juvenil i que pot desencadenar malalties mentals greus, com l’esquizofrènia.

«Què ens preocupa (segons els psicòlegs)»

Els psicòlegs són observadors privilegiats de les preocupacions més intenses de la societat. En les seves consultes es parla de soledat, rebuig, competència, pressió laboral, pressió social, crisi de parella, falta de comunicació … Són factors de malestar mental nous o que s’han intensificat en les últimes dècades per l’estil de vida i el sistema econòmic.

@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »