Actualitat

La virtualització de l’assitència en el Grup ITA, un cas d’èxit estratègic en temps de pandèmia

El sector de l’atenció a la salut mental, com la resta d’àmbits, ha hagut d’adaptar els seus serveis a la “nova normalitat” a causa de la pandèmia. En aquest sentit, hi ha algunes empreses que han fet amb èxit una reorientació estratègica que els ha permès seguir sent competitives en aquest entorn canviant. Un cas d’èxit és el del Grup ITA.

Adolescents, famílies i covid-19: com fer front a la tempesta perfecta

Com ha afectat el confinament a la relació entre els i les adolescents i els seus pares i mares? Quines eines tenen les famílies per enfrontar-se a problemes de convivència en un segon confinament? Assistim a la jornada tècnica organitzada per Amalgama7 i Fundació Portal per analitzar i reflexionar sobre les seqüeles de la pandèmia en els i les adolescents i les seves famílies.

La pandèmia agreuja la violència masclista en dones que pateixen addiccions

Les persones que consumeixen alcohol i/o altres drogues, o pateixen algun tipus d’addicció amb comportaments extrems, es troben en una situació de vulnerabilitat que la pandèmia ha agreujat encara més. Durant el confinament, l’impacte ha estat més greu en les dones, que han vist com la violència masclista s’ha incrementat, o bé s’han vist sotmeses a situacions d’explotació sexual a causa de la seva precarietat socioeconòmica.

@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »