“Catalunya és una referència europea en la integració de les TIC”

“Catalunya és una referència europea en la integració de les TIC”

La Fundació TIC Salut Social és un dels nous membres del Clúster Salut Mental Catalunya. Per aquest motiu entrevistem al Dr. Jordi Martínez Roldán, Director d’Innovació a TIC Salut Social, qui ens explica quina és la missió d’aquesta institució i els projectes tecnològics del futur més immediat en l’àmbit sanitari i social català.

Actualitat, Empreses, Notícies

Maria Jose Martin | 19 septiembre, 2017

Compartir:

A grans trets, què és TIC Salut Social i quins serveis ofereix?

TIC Salut Social és una fundació pública que forma part del Departament de Salut, i té per objectiu impulsar projectes per a la utilització de les TIC en l’àmbit sanitari i social per transformar i millorar el model assistencial.  També comptem amb un observatori on estudiem la implantació de les TIC a les institucions sanitàries catalanes i quines són les tendències internacionals de futur.

La nostra fundació està integrada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris.  Tanmateix, donem suport a la integració social i sanitària i portem a terme projectes de transformació digital de processos a escala local i internacional, amb finançament públic o privat.

Quin és el grau d’immersió de les TIC en les institucions sanitàries catalanes públiques?

És molt alt. De fet, tots els centres sanitaris públics de Catalunya fan servir sistemes digitals i comparteixen historials clínics electrònics, a fi què qualsevol centre tingui accés a informació mèdica relativa al pacient.

Pel que fa a la recepta electrònica, podem dir que està implementada al 100% a tots els centres d’atenció primària i farmàcies de Catalunya. El mateix o similar succeeix amb la carpeta Cat@Salut, un espai digital personal que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i realitzar altres serveis en línia.

En comparació amb Europa estem a un nivell molt alt, som un punt de referència a escala europea en la integració de les TIC en l’àmbit de la sanitat.

Quines són les properes innovacions digitals que tindran un gran impacte en l’àmbit de la salut?

En aquest sentit distingiria, d’una banda, les innovacions tecnològiques i, d’una altra, com es faran coses diferents fent servir la tecnologia. Tot el tema de l’eHealth transformarà la manera d’atendre els nostres pacients. És una tecnologia que ja tenim però encara cal fer-li un gir. Gràcies a ella la relació amb el pacient serà més tecnològica però també més interactiva, personalitzada i proactiva, sense oblidar mai el tracte humà del pacient.

Tanmateix, la impressió 3D canviarà molt la manera de realitzar alguns procediments quirúrgics, en combinació amb els nous mètodes de diagnòstic d’imatge en 3D.

Quant a salut mental, quines eines posa TIC Salut Social a l’abast de la societat?

Actualment l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau està liderant un projecte juntament amb altres col·laboradors d’Israel i Hongria, anomenat m-Resist. És una iniciativa dedicada a desenvolupar un programa terapèutic per a les persones amb esquizofrènia resistent al tractament amb eines de salut mòbil i models predictius que ens permetin avançar-nos i predir el comportament de la malaltia i dels pacients.

Per què van decidir formar part del Clúster Salut Mental Catalunya?

Les iniciatives d’un clúster sempre són positives perquè permeten establir sinergies entre diferents actors i el producte final sempre és millor que si ho fem per separat.

La salut mental és un tema molt prevalgut a la societat i per aquesta raó ens interessava formar-ne part. També som membres del HealthTech Cluster, que promou la competitivitat del sector de les tecnologies de la salut a Catalunya.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »