AMPANS participa al COMCADES-2, el projecte europeu per a la professionalització de l’Economia Social

AMPANS participa al COMCADES-2, el projecte europeu per a la professionalització de l’Economia Social

El projecte cerca crear un marc comú europeu per a desenvolupar les competències dels i les professionals amb càrrecs directius que treballen amb persones amb necessitats especials. Fins el 2023 es presentaran 4 propostes d’innovació i es desenvoluparan 4 proves pilot de formació.

Actualitat, Empreses, Projectes

Comunicació | 12 marzo, 2021

Compartir:
Projecte europeo d'innovació en economia social

Durant les dues dècades passades, la prestació de serveis a col·lectius vulnerables i, concretament, persones amb discapacitat, ha viscut canvis arreu d’Europa.

Han aparegut nous elements que tenen un gran impacte en les competències essencials per als professionals que treballen amb persones amb necessitats especials, però també en la gestió de serveis i l’estructura dels òrgans de gestió. Aquests elements fan referència a la inclusió social, els drets dels usuaris, l’obertura a l’entorn social i la proximitat a la comunitat.

El sector de l’Economia Social (ES) es composa d’empreses emprenedores i innovadores que treballen per a una transformació social, on l’equitat social i l’harmonia econòmica sostenible són els objectius principals. Això ha donat lloc a una nova necessitat com és la de la formació específica i professionalització del sector per establir una perspectiva més àmplia.

Marc comú formatiu per a càrrecs directius de l’ES

La renovació comença per actualitzar les competències dels càrrecs directius, amb formacions d’alt nivell que contribueixin a l’assoliment d’organitzacions àgils, capaces de facilitar l’expressió i la creativitat dels seus equips, així com de gestionar aquest canvi eficientment.

L’any  2008 es va mencionar per primera vegada la diversitat de programes de formació per a directius en el context de la intervenció social amb el projecte COMCADES-1[1]  (COMpétences spécifiques des CAdres / entrepreneurs de l’Economie Sociale).

Concretament, es va assenyalar que no hi havia un marc de referència comú europeu que unifiqués els programes de formació directiva pel sector de l’ES, sinó que els programes eren diferents segons el context nacional. És per això que es destacava la necessitat de crear un marc comú europeu per a desenvolupar les competències que l’economia social requereix.

Una prova pilot, per país

Passats 10 anys, un grup d’organitzacions, inclosa AMPANS, s’uneixen per reprendre el projecte de 2008 amb el compromís de desenvolupar COMCADES-2, un projecte innovador enfocat a:

  • Dissenyar i testar una prova pilot a cada país implicat d’una formació professional per a càrrecs directius actius en el sector de l’ES, concretament en el camp de la discapacitat.
  • Fonamentar les bases perquè aquest programa de formació sigui reconegut dins del marc de qualificació europeu.
  • Consolidar la cooperació entre agents d’ES creant una xarxa europea on compartir i difondre valors i eines que facilitin el debat sobre la formació professional i la innovació.

El nou projecte COMCADES-2 està coordinat per Tricentenaire, compta amb el suport d’ARFIE i serà desenvolupat per AMPANS i 8 entitats europees, totes actives en l’àmbit de la formació i la prestació de serveis socials.

El projecte, iniciat recentment, conclourà l’agost del 2023. Està previst que durant aquest període es presentin 4 propostes d’innovació i es desenvolupin 4 proves pilot de formació on validar el marc i el contingut.


Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »