Programa de contractació laboral (ajudes Torres Quevedo 2020) per a doctorats

Programa de contractació laboral (ajudes Torres Quevedo 2020) per a doctorats

El projecte s’emmarca en l’àmbit de la innovació oberta dins el sector de la salut, l’educació i l’empresa

Empreses, Recerca

Javier Sánchez Pedrera | 13 enero, 2020

Compartir:

Amb la finalitat de realitzar un projecte de recerca empresarial i el seu estudi de viabilitat associat, el Clúster Salut Mental Catalunya obre una posició de contractació laboral a perfils amb el grau de doctor lligades als termes descrits en les ajudes per a contractes Torres Quevedo 2020.

El projecte de recerca a desenvolupar s’emmarca en l’àmbit de la innovació oberta dins el sector de la salut, l’educació i l’empresa. L’enfoc és multidisciplinar i comprèn l’ús de metodologies aplicades en entorns reals amb participació dels usuaris.

Es consideraran aptes aquells doctorats en ciències econòmiques, administració i gestió d’empresa, encara que no es descarten altres especialitats  que presentin interès i/o experiència en el sector de la salut.

Coneixements requerits: R+D+i, Open Innovation, Dinàmiques de Co-creació, transferència de coneixement, gestió de projectes d’innovació, fundraising, emprenedoria, mediació cultural, gestió de la creativitat, dret i propietat intel·lectual, gestió de RH, RRI.

Les persones participants han d’estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol·licitud i no estar inclòs com a candidat/a en la sol·licitud de més d’una entitat.

Atès que la convocatòria tanca el 6 de febrer, es valoraran les sol·licituds per estricte ordre d’arribada. Interessats, enviar currículum i carta de motivació a secretariat@clustersalutmental.com.

Compartir:
@COPYRIGHT Clúster Salut Mental Catalunya
Translate »